V průběhu pořádaných veřejných akcí mohou být pořizovány fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti  ( pro propagaci, jako vzpomínka na pořádané akce, z vyhlášení výsledků atd. ).

V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi a nebo v případě, že nesouhlasíte se zveřejněním konkrétní fotografie na webu, sdělte to prosím na emailovou adresu : rybaribreznice@seznam.cz s označením fota a fotografie bude vymazána.