Oznámení POZOR hrazení jezu 


Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že bude dne 5.5.2023 hradit klapku na Horním jezu Březnice. Součástí hrazení je vypuštění jezové zdrže. Hrazení bude probíhat od 8:00 ráno nejdéle do 18:00 večer. Jezová zdrž bude vypouštěna postupně tak, aby ryby měli možnost migrace pod jez. Hrazení klapky s vypuštěním zdrže je součástí prací oznámených pod č.j.PVL-15621/2023180 ze dne 28.2.202