Jak se stát členem

05.04.2022

Zájemce o členství v MO potřebuje k přijetí Rybářský lístek, který získáte na Místním úřadě v místě trvalého bydliště, odbor životního prostředí :

1. má-li RL, stačí jej předložit

2. nemá-li RL, je třeba absolvovat přezkoušení ze základních znalostí - Bližších podmínek výkonu rybářského práva - Rybářského řádu.

Děti mohou být členy ČRS od začátku povinné školní docházky, jejich přezkoušení probíhá vždy individuálně s ohledem na jejich věk a schopnosti.

Pokud vlastníte starý RL, kterému již skončila platnost, stačí zajít na Místní úřad v místě trvalého bydliště nechat jej obnovit.

Další informace, týkající se přijímání nových členů Vám rádi poskytneme. 

- Kontaktujte prosím hospodáře MO p. Paprštejna tel. 605 750 578.

- Popřípadě pište nebo volejte  na kontakty v sekci  KONTAKT