Mimořádné opatření - Ministerstva zdravotnictví ČR